Español   Euskera   

Markina zuraje eta ateak web gunera ongi etorriak

Markina zuraje eta ateak S.L. 1989 an Alberto Markinak Barakaldon (Bizkaian) sortutako familia enpresa bat da.

Denborak aurrera egin ahala eta leku aldatze batzuen ostean, Lutxana-Barakaldon gaude eta gaur egun ate, zuraje, horma-armairu, zurezko zoladura eta bere osagarri guztiei dagokienean inguruko kalitaterik onena eskaintzen dugu.

Markina zuraje eta ateak S.L.-n guk geuk fabrikatzen ditugu zurezko ateak, horma-armairuak eta zurezko osagarriak.


Era honetara oso erraz egokitu gaitezke egoera bakoitzak dituen beharretara, eta horrez gain, epeak kontrolatu eta kalitatea hobeto kontrolatu dezakegu gure produktu eta zerbitzuetan. Hau honela izanda, aurkeztutako edozein proiekturi egin diezaiokegu aurre, bai arau, neurri eta zehazketa estandarrei jarraituz; baita, arauz kanpoko eskaerei erantzunez ere.

Aurrera, egin ezazu froga eta eskatu nahi duzuna!

Edozein proiektuk izan ditzakeen onura eta arazoak eztabaidatzeko prest gaude.
Maderas y Puertas Markina S.L.